Thu hơn 120 tỉ đồng, "Lật mặt: 48h" giúp Lý Hải chinh phục hàng loạt kỉ lục

"Lật mặt: 48h" có doanh thu tốt. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h" có doanh thu tốt. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h" có doanh thu tốt. Ảnh: NSX.
Lên top