Cựu Phó Tổng thư ký VFF ra tự truyện: Bóng đá lại dậy sóng?

Ông Dương Nghiệp Khôi, cựu Phó Tổng Thư ký VFF.
Ông Dương Nghiệp Khôi, cựu Phó Tổng Thư ký VFF.