Tự truyện của Công Vinh và những điều nhạy cảm “ai nhịn được thì cứ nhịn”

Tự truyện của Lê Công Vinh.
Tự truyện của Lê Công Vinh.