Tự truyện Lê Công Vinh: Nỗi cô đơn của một ngôi sao

Công Vinh bật khóc khi nói về tự truyện.
Công Vinh bật khóc khi nói về tự truyện.