Những bí mật không được Công Vinh nhắc đến trong tự truyện?

Tự truyện Lê Công Vinh.
Tự truyện Lê Công Vinh.
Tự truyện Lê Công Vinh.