Bỏ tục đốt vàng mã: Cần áp thuế mức cao để hạn chế sản xuất và tiêu thụ

Lò đốt vàng mã đỏ lửa ngày rằm tháng Giêng. Ảnh: Cường Ngô
Lò đốt vàng mã đỏ lửa ngày rằm tháng Giêng. Ảnh: Cường Ngô
Lò đốt vàng mã đỏ lửa ngày rằm tháng Giêng. Ảnh: Cường Ngô

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM