Cần loại bỏ tục đốt vàng mã

Bỏ tiền lẻ lung tung tại các nơi thờ tự linh thiêng đã thành hủ tục lâu nay. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bỏ tiền lẻ lung tung tại các nơi thờ tự linh thiêng đã thành hủ tục lâu nay. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bỏ tiền lẻ lung tung tại các nơi thờ tự linh thiêng đã thành hủ tục lâu nay. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM