Người dân có sẵn sàng từ bỏ đốt vàng mã?

Ảnh: Ngô Phong
Ảnh: Ngô Phong
Ảnh: Ngô Phong

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top