Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân có sẵn sàng từ bỏ đốt vàng mã?

Ảnh: Ngô Phong
Ảnh: Ngô Phong