Từ nhiều thế kỷ trước, người Cơ Tu đã phong tỏa làng để chống dịch bệnh

Từ nhiều thế kỷ trước, người Cơ Tu đã từng phong tỏa làng để phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa: T.Hải
Từ nhiều thế kỷ trước, người Cơ Tu đã từng phong tỏa làng để phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa: T.Hải
Từ nhiều thế kỷ trước, người Cơ Tu đã từng phong tỏa làng để phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa: T.Hải
Lên top