Người Đà Nẵng “khoe” quà rau củ giữa những ngày cách ly, phong toả

Người Đà Nẵng “khoe” quà rau củ giữa những ngày cách ly, phong toả. Ảnh: ĐN
Người Đà Nẵng “khoe” quà rau củ giữa những ngày cách ly, phong toả. Ảnh: ĐN
Người Đà Nẵng “khoe” quà rau củ giữa những ngày cách ly, phong toả. Ảnh: ĐN
Lên top