Đà Nẵng thu hẹp cách ly y tế vùng rộng, mở thêm "vùng xanh"

Đà Nẵng thu hẹp cách ly y tế vùng rộng, mở thêm "vùng xanh". Ảnh: TT
Đà Nẵng thu hẹp cách ly y tế vùng rộng, mở thêm "vùng xanh". Ảnh: TT
Đà Nẵng thu hẹp cách ly y tế vùng rộng, mở thêm "vùng xanh". Ảnh: TT
Lên top