Đà Nẵng chỉ còn 1 xã miền núi Hòa Bắc chưa có ca mắc mới COVID-19

Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm toàn dân để tìm F0. Ảnh: T.H
Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm toàn dân để tìm F0. Ảnh: T.H
Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm toàn dân để tìm F0. Ảnh: T.H
Lên top