Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố

Đà Nẵng sẽ kéo dài phong tỏa cứng thêm 3 ngày kể sau 23.8. Ảnh: HL
Đà Nẵng sẽ kéo dài phong tỏa cứng thêm 3 ngày kể sau 23.8. Ảnh: HL
Đà Nẵng sẽ kéo dài phong tỏa cứng thêm 3 ngày kể sau 23.8. Ảnh: HL
Lên top