Thăm dò khảo cổ học các khu vực gần các bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Chuyên gia Nhật Bản và Viện Khảo cổ học khai quật Bãi cọc Đồng Má Ngựa năm 2009.. Ảnh Ngô Đình Dũng
Chuyên gia Nhật Bản và Viện Khảo cổ học khai quật Bãi cọc Đồng Má Ngựa năm 2009.. Ảnh Ngô Đình Dũng
Chuyên gia Nhật Bản và Viện Khảo cổ học khai quật Bãi cọc Đồng Má Ngựa năm 2009.. Ảnh Ngô Đình Dũng
Lên top