Đề xuất khai quật các khu vực dự án đi qua có bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Bãi cọc cổ liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng 1288 tại phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên. Ảnh: Tư liệu
Bãi cọc cổ liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng 1288 tại phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên. Ảnh: Tư liệu
Bãi cọc cổ liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng 1288 tại phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên. Ảnh: Tư liệu
Lên top