Phát hành bộ tem đặc biệt về Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Chuyên gia Nhật bản và Viện Khảo cổ học khai quật Bãi cọc đồng Má Ngựa, thị xã Quảng Yên năm 2009. Ảnh Ngô Đình Dũng
Chuyên gia Nhật bản và Viện Khảo cổ học khai quật Bãi cọc đồng Má Ngựa, thị xã Quảng Yên năm 2009. Ảnh Ngô Đình Dũng
Chuyên gia Nhật bản và Viện Khảo cổ học khai quật Bãi cọc đồng Má Ngựa, thị xã Quảng Yên năm 2009. Ảnh Ngô Đình Dũng
Lên top