Ngành than cùng tỉnh Quảng Ninh vượt khó thời dịch bệnh

Khai thác than ở Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường
Khai thác than ở Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường
Khai thác than ở Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường
Lên top