Nhiều sân khấu kịch TPHCM tiếp tục đóng cửa: Nghệ sĩ chịu áp lực “cơm áo gạo tiền”

Hồng Vân phải đóng cửa 2 sân khấu vì dịch bệnh. Ảnh: NSCC
Hồng Vân phải đóng cửa 2 sân khấu vì dịch bệnh. Ảnh: NSCC
Hồng Vân phải đóng cửa 2 sân khấu vì dịch bệnh. Ảnh: NSCC
Lên top