Sân khấu bão hòa, nghệ sĩ trẻ trăn trở với nghề

Nhóm Buffalo mong muốn được trở lại sân khấu với các thành viên trong thời gian tới. Nguồn: NSCC
Nhóm Buffalo mong muốn được trở lại sân khấu với các thành viên trong thời gian tới. Nguồn: NSCC
Nhóm Buffalo mong muốn được trở lại sân khấu với các thành viên trong thời gian tới. Nguồn: NSCC
Lên top