Nhiều nhà hát, sân khấu lỡ hẹn với khán giả nhí

Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu vở nhạc kịch đặc sắc phục vụ khán giả nhân dịp 1.6. Nguồn: BTC
Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu vở nhạc kịch đặc sắc phục vụ khán giả nhân dịp 1.6. Nguồn: BTC
Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu vở nhạc kịch đặc sắc phục vụ khán giả nhân dịp 1.6. Nguồn: BTC
Lên top