Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Tạm dừng, không có nghĩa chúng tôi thu sai

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Ảnh:NV
Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Ảnh:NV