Đưa truyền thuyết vào xây dựng sân chơi văn hoá

Sân chơi Nỏ thần được xây dựng giữa khu dân cư ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Mai Sự
Sân chơi Nỏ thần được xây dựng giữa khu dân cư ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Mai Sự
Sân chơi Nỏ thần được xây dựng giữa khu dân cư ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Mai Sự
Lên top