Hưng Yên: Cho phép mở lại quán cà phê, dừng nhiều chốt kiểm soát

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động quay trở lại Hưng Yên làm việc. Ảnh: Hưng Yên.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động quay trở lại Hưng Yên làm việc. Ảnh: Hưng Yên.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động quay trở lại Hưng Yên làm việc. Ảnh: Hưng Yên.
Lên top