Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

Tết Thanh minh diễn ra trong tháng 2 và 3 âm lịch hàng năm là dịp người dân đi tảo mộ, thắp hương rất đông. Ảnh: Nhật Hồ
Tết Thanh minh diễn ra trong tháng 2 và 3 âm lịch hàng năm là dịp người dân đi tảo mộ, thắp hương rất đông. Ảnh: Nhật Hồ
Tết Thanh minh diễn ra trong tháng 2 và 3 âm lịch hàng năm là dịp người dân đi tảo mộ, thắp hương rất đông. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top