Cùng lan tỏa ẩm thực Việt ra thế giới

“Thưởng thức” (Enjoying) của Việt Văn (báo Lao Động) - giải nhất thể loại “Ẩm thực đường phố” của cuộc thi “Pink Lady Food Photographer of The Year” (Anh) 2021.
“Thưởng thức” (Enjoying) của Việt Văn (báo Lao Động) - giải nhất thể loại “Ẩm thực đường phố” của cuộc thi “Pink Lady Food Photographer of The Year” (Anh) 2021.
“Thưởng thức” (Enjoying) của Việt Văn (báo Lao Động) - giải nhất thể loại “Ẩm thực đường phố” của cuộc thi “Pink Lady Food Photographer of The Year” (Anh) 2021.
Lên top