Dự đoán số tử vong COVID-19 cao tồi tệ ở Mỹ trong năm mới

Tiến sĩ Scott Gottlieb dự đoán số tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 4.000 người mỗi ngày vào tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Scott Gottlieb dự đoán số tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 4.000 người mỗi ngày vào tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Scott Gottlieb dự đoán số tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 4.000 người mỗi ngày vào tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Lên top