“Việt Nam – Điểm đến Văn hóa và Ẩm thực” đạt mốc 1 triệu view

Hội An nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu Châu Á 2019”. Ảnh: LĐ.
Hội An nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu Châu Á 2019”. Ảnh: LĐ.
Hội An nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu Châu Á 2019”. Ảnh: LĐ.
Lên top