Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quyền ly hôn theo yêu cầu của một bên thề nào?