Người lao động đóng góp cho Quỹ Phòng chống thiên tai thế nào?

Lũ quét kinh hoàng ở Mường La (Sơn La) năm 2017. Ảnh: PCTT
Lũ quét kinh hoàng ở Mường La (Sơn La) năm 2017. Ảnh: PCTT
Lũ quét kinh hoàng ở Mường La (Sơn La) năm 2017. Ảnh: PCTT
Lên top