Quỹ phòng chống thiên tai: Dư 1.692 tỉ, có địa phương không chi đồng nào

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Lạng Sơn). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Lạng Sơn). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Lạng Sơn). Ảnh: Quốc hội
Lên top