Cán bộ, công chức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm bao nhiêu?

Cán bộ, công chức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm bao nhiêu? Ảnh minh hoạ: Lê Phi Long
Cán bộ, công chức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm bao nhiêu? Ảnh minh hoạ: Lê Phi Long
Cán bộ, công chức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm bao nhiêu? Ảnh minh hoạ: Lê Phi Long
Lên top