Quỹ phòng, chống thiên tai: Vì sao 1.692 tỉ đồng vẫn… đóng băng?

Quảng Bình là nơi chịu thiệt hại về thiên tai hàng năm nhưng không có Quỹ phòng chống thiên tai. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình là nơi chịu thiệt hại về thiên tai hàng năm nhưng không có Quỹ phòng chống thiên tai. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình là nơi chịu thiệt hại về thiên tai hàng năm nhưng không có Quỹ phòng chống thiên tai. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top