Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chấm dứt với HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ báo trước bao nhiêu ngày?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE