Dồn lực để tăng hiệu quả công tác tín dụng chính sách ở Sóc Trăng

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng thăm một số gia đình vay vốn trên địa bàn xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Ảnh: V.Hải
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng thăm một số gia đình vay vốn trên địa bàn xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Ảnh: V.Hải
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng thăm một số gia đình vay vốn trên địa bàn xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Ảnh: V.Hải