Tập đoàn Tân Hiệp Phát:

Thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ và thương binh

Đại diện chính quyền địa phương và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho các gia đình liệt sỹ và thương binh trên địa bàn hai Nghệ An, Hà Tĩnh.
Đại diện chính quyền địa phương và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho các gia đình liệt sỹ và thương binh trên địa bàn hai Nghệ An, Hà Tĩnh.
Đại diện chính quyền địa phương và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà cho các gia đình liệt sỹ và thương binh trên địa bàn hai Nghệ An, Hà Tĩnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top