Xử lý ô nhiễm môi trường: Không tăng tốc, khó hoàn thành mục tiêu

Dự án điện rác Sóc Sơn được kỳ vọng sẽ hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên đất so với phương pháp chôn lấp trước đây. 
Ảnh: hanoi.gov.vn
Dự án điện rác Sóc Sơn được kỳ vọng sẽ hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên đất so với phương pháp chôn lấp trước đây. Ảnh: hanoi.gov.vn
Dự án điện rác Sóc Sơn được kỳ vọng sẽ hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên đất so với phương pháp chôn lấp trước đây. Ảnh: hanoi.gov.vn
Lên top