Bạc Liêu sẽ thu hồi 2 dự án bệnh viện ngàn tỉ

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu Trần Thanh Tâm: Cương quyết thu hồi dự án không hiệu quả
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu Trần Thanh Tâm: Cương quyết thu hồi dự án không hiệu quả
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu Trần Thanh Tâm: Cương quyết thu hồi dự án không hiệu quả
Lên top