Nhiệt điện có bị oan, một mình gánh tội gây ô nhiễm môi trường?

Hệ thống xử lý tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.
Hệ thống xử lý tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.
Hệ thống xử lý tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.
Lên top