Bạc Liêu: Mạnh tay lập lại trật tự đầu tư và xử lý ô nhiễm môi trường

Khu đất dự kiến xây dựng hai khu phức hợp đã được giao cho nhà đầu tư 4 năm nay nhưng vẫn chư triển khai thực hiện (ảnh Nhật Hồ)
Khu đất dự kiến xây dựng hai khu phức hợp đã được giao cho nhà đầu tư 4 năm nay nhưng vẫn chư triển khai thực hiện (ảnh Nhật Hồ)
Khu đất dự kiến xây dựng hai khu phức hợp đã được giao cho nhà đầu tư 4 năm nay nhưng vẫn chư triển khai thực hiện (ảnh Nhật Hồ)
Lên top