Hà Nội: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Khu vực hố chứa nước thải, phân lợn của một trại chăn nuôi nằm trên xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Việt Lâm
Khu vực hố chứa nước thải, phân lợn của một trại chăn nuôi nằm trên xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Việt Lâm
Khu vực hố chứa nước thải, phân lợn của một trại chăn nuôi nằm trên xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Việt Lâm
Lên top