Đâu là giải pháp để Hà Nội không còn khói rơm rạ gây ô nhiễm môi trường?

Chuyên gia môi trường khuyến cáo không đốt rơm, rạ để bảo vệ môi trường. Ảnh: Sơn Tùng
Chuyên gia môi trường khuyến cáo không đốt rơm, rạ để bảo vệ môi trường. Ảnh: Sơn Tùng
Chuyên gia môi trường khuyến cáo không đốt rơm, rạ để bảo vệ môi trường. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top