Vụ xuất ngân sách 11 tỉ xây nhà rồi bỏ hoang: Sẽ bố trí cho người có nhu cầu

Dãy nhà 43 căn mà UBND tỉnh xuất ngân sách 11 tỉ đồng giao Cty Thiên Long xây, bàn giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ Nhà và đất Bạc Liêu khai thác, nhưng nơi này bỏ hoang 37 căn nhiều năm nay.
Dãy nhà 43 căn mà UBND tỉnh xuất ngân sách 11 tỉ đồng giao Cty Thiên Long xây, bàn giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ Nhà và đất Bạc Liêu khai thác, nhưng nơi này bỏ hoang 37 căn nhiều năm nay.
Dãy nhà 43 căn mà UBND tỉnh xuất ngân sách 11 tỉ đồng giao Cty Thiên Long xây, bàn giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ Nhà và đất Bạc Liêu khai thác, nhưng nơi này bỏ hoang 37 căn nhiều năm nay.