Việt Nam cam kết hỗ trợ Myanmar vật tư y tế trị giá 100.000 USD

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại hội nghị huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại hội nghị huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại hội nghị huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar. Ảnh: BNG
Lên top