Việt Nam nêu quan điểm về tình hình Myanmar tại Hội đồng Bảo an

Việt Nam nêu quan ngại sâu sắc về tình hình Myanmar, kêu gọi chấm dứt ngay những hành động bạo lực nhằm vào dân thường. Ảnh: AFP.
Việt Nam nêu quan ngại sâu sắc về tình hình Myanmar, kêu gọi chấm dứt ngay những hành động bạo lực nhằm vào dân thường. Ảnh: AFP.
Việt Nam nêu quan ngại sâu sắc về tình hình Myanmar, kêu gọi chấm dứt ngay những hành động bạo lực nhằm vào dân thường. Ảnh: AFP.
Lên top