Thông tin mới nhất về người Việt Nam tại Myanmar

Việt Nam rất quan ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tiếp tục gia tăng tại Myanmar trong những ngày gần đây. Ảnh: AFP.
Việt Nam rất quan ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tiếp tục gia tăng tại Myanmar trong những ngày gần đây. Ảnh: AFP.
Việt Nam rất quan ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tiếp tục gia tăng tại Myanmar trong những ngày gần đây. Ảnh: AFP.
Lên top