Việt Nam đề nghị dùng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN mua vaccine

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN. Ảnh: BNG
Lên top