Đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước

Công dân Việt Nam từ Myanmar về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Myanmar về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Myanmar về nước. Ảnh: BNG
Lên top