Tuần làm việc cuối Kỳ họp thứ 10: Quốc hội thông qua nhiều luật quan trọng

Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết điện tử. Ảnh: Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết điện tử. Ảnh: Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết điện tử. Ảnh: Quốc hội
Lên top