Những vấn đề đáng chú ý trong tuần họp Quốc hội vừa qua

Tuần qua, Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV với nhiều điểm đáng chú ý về mặt nhân sự, nhiều dự thảo luật sửa đổi, Nghị quyết được thông qua.

Infographic

Lên top