Quốc hội "chốt" chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh QH
Lên top